MECHELEN – SINT-KATELIJNESTRAAT

Opdrachtgever:   Stad Mechelen
Ontwerp:   OKRA Landschapsarchitecten
Definitieve oplevering:   18 maart 2014
Kostprijs:   € 1.242.992

De openbare ruimte van de Sint Katelijnestraat was gefragmenteerd. De kruising met een aantal markante plekken kwam niet toch zijn recht omdat ze niet werden opgenomen in het geheel van het tracé.

Er werd een weg gerealiseerd met een continue curve en een fraai profiel dat recht doet aan haar historische context. De plekken die voorheen geen deel uitmaakten van het tracé werden één voor één mee aangedaan als bijzondere oriëntatiepunten langs de route. Zo wordt de stadsradiaal een oriëntatiepunt in het binnenstedelijk netwerk van het publiek domein.

Om de uniformiteit binnen het stadscentrum te bevorderen, werd er gekozen om zich qua materialen aan te sluiten bij de inrichting van de Grote Markt, de Melaan en de Veemarkt. Voor de voetpaden werden gezaagde en gebrande granietkeien gehanteerd, voor de rijweg en de parkeervakken werd een ruwere versie toegepast. Zo ontstaat er een fraai maar toch subtiel contrast tussen het beloopbaar gedeelte en de rijweg.

Op het kerkplein werden een aantal grote groene vlakken (natuurstenen zitrand met invulling van gras)  geplaatst die het perspectief van de kerk verzachten. De bomen met een licht bladerdak omzomen de licht hellende vlakken. De stadsheimelijkheid onderging een metamorfose met plaatsing van een verhoogd spiegelend watervlak, daar waar de vliet Oude Melaan vloeide. Het plein fungeert als ruime en open toegangsruimte voor appartementen die in het verbouwde fabrieksgebouw gerealiseerd werden.

Het project werd genomineerd voor de Prijs Publieke Ruimte 2010.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het riolerings- en hemelwaterplan, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.