TURNHOUT – GROTE MARKT

Opdrachtgever:   Stad Turnhout
Ontwerp:   Stramien cvba & LandLAB
Definitieve oplevering:   6 juni 2014
Kostprijs:   € 4.066.759,85

In 2012 werd de Grote Markt in Turnhout vernieuwd. De vroegere parkeerplaats werd opgewaardeerd naar een open plein, met levendige gezellige randen en een extra groen stadshart, de tuin rond de kerk.

De Grote Markt werd parkeervrij gemaakt om de ruimte beter te laten functioneren. Dat is nodig om de Markt opnieuw tot centrum van de stad te maken: het grootste terras van de Kempen, het Salon van de stad. Het ontwerp voorziet een grote attractieve open ruimte voor het leven van alledag, ook geschikt voor tal van evenementen zoals de markt, de kermis of culturele initiatieven. Een centrale fontein en ruime zitranden zorgen voor de verlevendiging van het plein.

De intieme stadstuin rond de kerk, met doorloop-paadjes en veel zitgelegenheid, vormt een welkom rustpunt in de levendige stad. Het smeedijzeren hekwerk dat in de loop van het ontwerpproces als monument beschermd werd, is geïntegreerd in de rand van de tuin.

De functionele rand voorziet ruimte voor de actieve handels- en horecazone, met veel extra ruimte voor terrassen, naast een ruime loopzone, bushalten en fietsenstallingen. Een luifel die alle specifieke stads-meubilair mooi integreert fungeert als blikvanger.

Duurzaamheid vormt een belangrijk onderdeel in het ganse project. De oude kasseien werden hergebruikt (gezaagd met open voeg). Een gescheiden stelsel met een immens infiltratiebekken onder de Grote Markt zorgt voor de langzame afwatering van het plein. De tuin en het waterelement brengen verkoeling en verpozing binnen de stad. Ook werd er aandacht besteed aan de toegankelijkheid mindervaliden.

In 2011 werd het project bekroond met de Prijs Publieke Ruimte in de categorie ‘geplande projecten’.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het riolerings- en hemelwaterplan, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.