TURNHOUT – GROTE MARKT

Opdrachtgever:   Stad Turnhout
Ontwerp:   Stramien cvba & LandLAB
Definitieve oplevering:   6 juni 2014
Kostprijs:   € 4.066.759,85

Uit de drie laureaten werd Stramien cvba – LandLAB – Atelier Ruimtelijk Advies met Suzanne Antico gekozen vanwege zijn totaalconcept van een uniek plein voor Turnhout waarbij het duurzaamheidsaspect werd toegepast. Kasseien werden herbruikt (gezaagd met open voeg), een gescheiden stelsel met een ondergronds infiltratiebekken werd aangelegd, de tuin zorgt voor verkoeling en verpozing binnen de stad en er werd aandacht besteed aan de toegankelijkheid mindervaliden.

De visie kan het best samengevat worden in drie begrippen:  als eerste de levendige randen van het plein waarin horeca en handel elkaar afwisselen met gelijkaardige terrassen en luifels. Vervolgens werd er ruimte voor bussen, taxi’s en mindervaliden voorzien en tenslotte werd het voormalige kerkhof getransformeerd naar een verzorgde voortuin voorzien van doorlooppaadjes en langslopende zitbanken rondom de perken. De inrichting van de tuin is een seizoensbeleving door het gebruik van bollen, bloesems, herfstverkleuringen en bloei in de Turnhoutse kleuren van wit naar blauw. Het smeedijzeren hekwerk, een beschermd monument, werd geïntegreerd in de rand van de tuin.

Een parkeervrij plein biedt ruimte voor de wekelijkse markt, ceremonies, kermis en een ijspiste. De centraal geplaatste fontein en zitranden zorgen voor extra levendigheid, de meer verspreide bomen dragen bij tot een open zicht op de gevels.

Een immens infiltratiebekken onder de Grote Markt zorgt voor de langzame afwatering van het plein.

Het project was de genomineerde die de Prijs Publieke Ruimte 2011 in de categorie ‘geplande projecten’ kon verzilveren.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het riolerings- en hemelwaterplan, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.