EKEREN – KRISTUS KONINGPLEIN

Het Kristus Koningplein, aanvankelijk een parkeerterrein zonder groen en verblijfsmogelijkheden, werd heringericht als verbind

ANTWERPEN – GALGENWEELPARK

De natuurlijke uitstraling van het gebied vormt het uitgangspunt van dit park van 12 ha, aangevuld met ruimte voor waterbelevi

LEUVEN – SLUISSTRAAT / PARK

In de Vaartkom gaat heel wat aandacht uit naar groen om de leefkwaliteit in de buurt te versterken. Eén van de nieuwe groenge

SINT-JANS-MOLENBEEK – GEMEENTEPLAATS

De heraanleg van het plein kaderde in het wijkcontract Cinema – Belle-Vue.  Het betreft het eerste project in Brussel,

GENT – ROZEBROEKEN

Voor de renovatie was Park Rozebroeken een donker en gesloten gebied. De grenzen werden opengetrokken door een aantal groenbuf

MECHELEN – DOSSINKAZERNE

Vanuit de Dossinkazerne in Mechelen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan vijfentwintigduizend joden gedeporteerd. Om

GENK – KPC

In het Kinderpsychiatrisch Centrum Genk gaan zorg en architectuur hand in hand. Het gebouw werd met respect voor de omgeving i

GENK – C-MINE

Het plein van C-mine is een stedelijk plein met een culturele en recreatieve invulling. In de gebouwen rondom bevinden zich ee

JETTE – KARDINAAL MERCIERPLEIN

Daar waar het Kardinaal Mercierplein in Jette vroeger enkel een parking voor het station was, is het na de heraanleg een ontmo

INGELMUNSTER – DORPSKERNVERNIEUWING

Ingelmunster is in tweeën gedeeld door de Mandelvallei waardoor een echt centrum ontbrak. De twee helften hadden hun eigen re

TURNHOUT – GROTE MARKT

In 2012 werd de Grote Markt in Turnhout vernieuwd. De vroegere parkeerplaats werd opgewaardeerd naar een open plein, met leven

MECHELEN – SINT-KATELIJNESTRAAT

De openbare ruimte van de Sint Katelijnestraat was gefragmenteerd. De kruising met een aantal markante plekken kwam niet toch

MECHELEN – KORENMARKT

De Korenmarkt ligt op de zuidoever van de Dijle het vormt het centrale plein achter de Hoogstraat. De stedelijke ruimte in dit

ANTWERPEN – PARK SPOOR NOORD

Het voormalige rangeerstation “Antwerpen Dam” werd omgevormd tot een stedelijk landschapspark met sport- en ontspa

BRASSCHAAT – OFFICIERENWIJK

In de Officierenwijk werden in de jaren ‘20 woningen gebouwd voor de officieren van het de kazerne van Brasschaat. Na verkoo

MECHELEN – DE MELAAN

De Dijle had oorspronkelijk verschillende armen en bijrivieren die door verzanding verdwenen of versmalden tot kleine vlieten

RUISBROEK – DIENSTENZONE

De dienstenzones langs de E19 in Ruisbroek, zowel in de richting van Parijs als in de richting van Brussel, werden heringerich