BRAKEL – DORPSKERN

Met de heraanleg van het marktplein en de hoofdstraat kreeg de publieke ruimte terug meer betekenis als verblijfplaats in de d

LEUVEN – PARK BELLE VUE

De omgeving rond het station van Leuven heeft de afgelopen jaren een grondige opknapbeurt gekregen. De zone tussen het station

HEIST-OP-DEN-BERG – ZWANENBERG

De Vlaamse Bouwmeester koos het team van MORGEN Architectuur en Atelier Ruimtelijk Advies voor het ontwerp en de uitvoering va

KORTRIJK – HOUTMARKT

De Houtmarkt vormt de schakel tussen twee aangrenzende stadsparken: het Begijnhofpark en ’t Plein. In het ontwerp werd de hi

KORTRIJK – MUZIEKCENTRUM

Het gebouw van de muziekacademie in Kortrijk werd gestript, herschikt en gerenoveerd. Ook de omgeving rondom werd aangepakt en

MECHELEN – ZANDPOORTVEST

Het ontwerp voor Zandpoortvest transformeert de bestaande parking in een aantrekkelijke publieke ruimte met als speerpunt het

TURNHOUT – BEGIJNHOF

Het Begijnhof in Turnhout is als Unesco-werelderfgoed erkend. De geplande vernieuwing van de riolering was de uitgelezen kans

WIJNEGEM – CENTRUM

Het Marktplein van Wijnegem kon door enkele eenvoudige ingrepen toe te passen verdeeld worden in twee zones: een open verblijf

WETTEREN – AAN DE SCHELDE

Wetteren aan de Schelde is het vernieuwingsproject voor het verlaten bedrijventerrein (site De Witte) en een aantal aanpalende

KORTRIJK – SINT-AMANDSPLEIN

Overleie is een bloeiende volkse buurt in Kortrijk en heeft dankzij de heraanleg van het Sint-Amandsplein een boeiende openbar

EKEREN – KRISTUS KONINGPLEIN

Het Kristus Koningplein, aanvankelijk een parkeerterrein zonder groen en verblijfsmogelijkheden, werd heringericht als verbind

LEUVEN – SLUISSTRAAT / PARK

In de Vaartkom gaat heel wat aandacht uit naar groen om de leefkwaliteit in de buurt te versterken. Eén van de nieuwe groenge

SINT-JANS-MOLENBEEK – GEMEENTEPLAATS

De heraanleg van het plein kaderde in het wijkcontract Cinema – Belle-Vue.  Het betreft het eerste project in Brussel,

MECHELEN – DOSSINKAZERNE

Vanuit de Dossinkazerne in Mechelen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan vijfentwintigduizend joden gedeporteerd. Om

GENK – C-MINE

Het plein van C-mine is een stedelijk plein met een culturele en recreatieve invulling. In de gebouwen rondom bevinden zich ee

JETTE – KARDINAAL MERCIERPLEIN

Daar waar het Kardinaal Mercierplein in Jette vroeger enkel een parking voor het station was, is het na de heraanleg een ontmo

INGELMUNSTER – DORPSKERNVERNIEUWING

Ingelmunster is in tweeën gedeeld door de Mandelvallei waardoor een echt centrum ontbrak. De twee helften hadden hun eigen re

TURNHOUT – GROTE MARKT

Uit de drie laureaten werd Stramien cvba – LandLAB – Atelier Ruimtelijk Advies met Suzanne Antico gekozen vanwege zijn tot

MECHELEN – SINT-KATELIJNESTRAAT

De openbare ruimte van de Sint Katelijnestraat was gefragmenteerd. De kruising met een aantal markante plekken kwam niet toch

MECHELEN – KORENMARKT

De Korenmarkt ligt op de zuidoever van de Dijle het vormt het centrale plein achter de Hoogstraat. De stedelijke ruimte in dit

MECHELEN – DE MELAAN

De Dijle had oorspronkelijk verschillende armen en bijrivieren die door verzanding verdwenen of versmalden tot kleine vlieten

RUISBROEK – DIENSTENZONE

De dienstenzones langs de E19 in Ruisbroek, zowel in de richting van Parijs als in de richting van Brussel, werden heringerich