HOBOKEN – GROEN ZUID

“Groen Zuid” is de naam van de nieuwe wijk op de oude Scanfil site. Het ontwerp voor deze wijk voorziet 600 woonunits met

BRAKEL – DORPSKERN

Met de heraanleg van het marktplein en de hoofdstraat kreeg de publieke ruimte terug meer betekenis als verblijfplaats in de d

MEISE – PLANTENTUIN

Plantentuin Meise is internationaal bekend bij plantenliefhebbers. In de 92 hectare grote groene oase groeien maar liefst 18.0

ANTWERPEN – NIEUW ZUID

De aanleg van een nieuwe duurzame woonwijk in het zuiden van Antwerpen, met aansluiting op de stad en zicht op de Schelde, gin

LEUVEN – PARK BELLE VUE

De omgeving rond het station van Leuven heeft de afgelopen jaren een grondige opknapbeurt gekregen. In het kader daarvan werd

HEIST-OP-DEN-BERG – ZWANENBERG

De Vlaamse Bouwmeester koos het team van MORGEN Architectuur en Atelier Ruimtelijk Advies voor het ontwerp en de uitvoering va

MORTSEL – OUDE GOD

Na de opening van de vernieuwde basisschool, de kinderopvang en de nieuwe scoutslokalen, kreeg ook het stadspark Oude God een

KORTRIJK – HOUTMARKT

De Houtmarkt vormt de schakel tussen twee aangrenzende stadsparken: het Begijnhofpark en ’t Plein. In het ontwerp werd de hi

KORTRIJK – MUZIEKCENTRUM

Op het Conservatoriumplein werd een nieuw muziekcentrum opgetrokken. De omgeving rondom het muziekcentrum werd ingericht als e

GENT – HORTUS GANDA

Na sloop van de oude molens en silos aan de Stropkaai te Gent werden drie afzonderlijke delen voor projectontwikkeling gecreë

MOERBEKE-WAAS – DE VLINDERDREEF

De basisschool Vlinderdreef in Moerbeke is volledig vernieuwd. Bij deze vernieuwing werden naast de schoolgebouwen ook de voll

MECHELEN – ZANDPOOORTVEST

Het ontwerp voor Zandpoortvest transformeert de bestaande parking in een aantrekkelijke publieke ruimte met als speerpunt het

MECHELEN – CAPUTSTEENPARK

De treurend ogende voormalig PIDPA-site (10.500 m²), transformeerde in een uniek spel- en belevingspark voor Mechelen. De spe

TURNHOUT – BEGIJNHOF

Het Begijnhof te Turnhout is als UNESCO-werelderfgoed erkend. De vernieuwing van de riolering was meteen de uitgelezen kans om

ZUIENKERKE – ZORGHOTEL

Domein Polderwind in Zuienkerke ligt naast een grote waterplas in een ruig natuurlandschap. In iedere richting zijn er mooie e

WIJNEGEM – CENTRUM

Door enkele eenvoudige ingrepen toe te passen, kon het Marktplein verdeeld worden in twee zones: een open verblijfsruimte aan

ANTWERPEN – STEDELIJK LYCEUM

De secundaire school “Stedelijk Lyceum Antwerpen”, vestiging Linkeroever, had nood aan een grondige vernieuwing van de spe

WETTEREN – AAN DE SCHELDE

Wetteren aan de Schelde is het vernieuwingsproject voor het verlaten bedrijventerrein (site De Witte) en een aantal aanpalende

KORTRIJK – SINT-AMANDSPLEIN

Overleie is een bloeiende volkse buurt in Kortrijk en heeft dankzij de heraanleg van het Sint-Amandsplein een boeiende openbar

MECHELEN – SINT-LIBERTUS

Het realiseren van een sociaal woning bouwproject bij de Sint-Libertuskerk te Mechelen was de aanleiding om de omgeving rond d

JETTE – KONING BOUDEWIJNPARK

Het Koning Boudewijnpark (3,6 ha) werd in 1983 aangelegd in de vallei van de Molenbeek.  Het team BUUR – ARA werd  doo

ANTWERPEN – HARMONIEPARK

Stad Antwerpen wenste het 19de eeuwse landschapspark om te vormen tot een kwalitatief stadspark en een aantrekkelijk ontmoetin

EKEREN – KRISTUS KONINGSPLEIN

Als parkeerterrein, zonder groen en zonder verblijfsmogelijkheden komt de invulling van het plein de ligging niet ten goede. D

ANTWERPEN – GALGENWEELPARK

De natuurlijke uitstraling van het gebied vormt het uitgangspunt van dit park van 12 ha, aangevuld met ruimte voor waterbelevi

LEUVEN – SLUISSTRAAT / PARK

In de vaartkom gaat heel wat aandacht uit naar groen, omdat het de leefkwaliteit in de buurt versterkt. Eén van de nieuwe gro

SINT-JANS-MOLENBEEK – GEMEENTEPLAATS

De heraanleg van het plein kaderde in het wijkcontract Cinema – Belle-Vue.  Het betreft het eerste project in Brussel,

GENT – ROZEBROEKEN

Voor de renovatie was Park Rozebroeken een donker en gesloten gebied. De grenzen werden opengetrokken door een aantal groenbuf

MECHELEN – DOSSINKAZERNE

Vanuit de Dossinkazerne werden in de Tweede Wereldoorlog meer dan vijfentwintigduizend joden gedeporteerd. In de voorgevel van

GENK – KPC

Het Kinderpsychiatrisch Centrum is gelegen op de campus ZOL te Genk. Over een kronkelende loopbrug kom je tot bij de ingang va

GENK – C-MINE

Het plein van C-mine is een stedelijk plein met een culturele en recreatieve invulling. In de gebouwen rondom bevinden zich ee

JETTE – KARDINAAL MERCIERPLEIN

Daar waar het vroeger enkel een parkeerplein voor het station was, is het Kardinaal Mercierplein nu de ontmoetingsplaats bij u

INGELMUNSTER – DORPSKERNVERNIEUWING

Ingelmunster is in tweeën gedeeld door de Mandelvallei waardoor een echt centrum ontbrak. De twee helften hadden hun eigen re

TURNHOUT – GROTE MARKT

Uit de drie laureaten werd Stramien cvba – LandLAB – Atelier Ruimtelijk Advies met Suzanne Antico gekozen vanwege zijn tot

MECHELEN – SINT-KATELIJNESTRAAT

De openbare ruimte van de Sint Katelijnestraat was gefragmenteerd. De kruising met een aantal markante plekken kwam niet toch

MECHELEN – KORENMARKT

De Korenmarkt ligt op de zuidoever van de Dijle het vormt het centrale plein achter de Hoogstraat. De stedelijke ruimte in dit

ANTWERPEN – PARK SPOOR NOORD

In 2002 organiseerde stad Antwerpen een internationale wedstrijd voor het omvormen van het oude spoorwegterrein van 24ha tot e

BRASSCHAAT – OFFICIERENWIJK

In de Officierenwijk werden in de jaren ‘20 woningen gebouwd voor de officieren van het de kazerne van Brasschaat. Na verkoo

MECHELEN – DE MELAAN

De Dijle had oorspronkelijk verschillende armen en bijrivieren die door verzanding verdwenen of versmalden tot kleine vlieten

RUISBROEK – DIENSTENZONE

De dienstenzones langs de E19 in Ruisbroek, zowel in de richting van Parijs als in de richting van Brussel, werden heringerich