ANTWERPEN – PROVINCIEHUIS

Het nieuwe Antwerpse provinciehuis is een echte blikvanger en legt de klemtoon op duurzaamheid en toegankelijkheid. Deze uitga

ANTWERPEN – PARK GROOT SCHIJN

In park Groot Schijn komen dagelijks verschillende verenigingen en mensen samen om te sporten, te ontspannen of om van de natu

MORTSEL – FORT 4

Fort 4 is een van de zeven overblijvende Brialmontforten die in 1860-1864 zijn gebouwd. De stad Mortsel is eigenaar en heeft s

ANTWERPEN – DPG MEDIA

Het Kievitplein kreeg met de vestiging van het hoofdkwartier van De Persgroep Media een nieuwe impuls. Het gebouw werd ontworp

BRUSSEL – TOISON D’OR

Toison d’Or telt negen bouwlagen en herbergt ruim 12.000 m² aan handelsruimte, 84 appartementen, twee crèches en een onder

HOBOKEN – GROEN ZUID

‘Groen Zuid’ is de naam van de nieuwe wijk op de oude Scanfil site. Het ontwerp voor deze wijk voorziet 600 woonun

BRAKEL – DORPSKERN

Met de heraanleg van het marktplein en de hoofdstraat kreeg de publieke ruimte terug meer betekenis als verblijfplaats in de d

MEISE – PLANTENTUIN

Plantentuin Meise is internationaal bekend bij plantenliefhebbers. In de 92 hectare grote groene oase groeien maar liefst 18.0

ANTWERPEN – NIEUW ZUID

De aanleg van een nieuwe duurzame woonwijk in het zuiden van Antwerpen, met aansluiting op de stad en zicht op de Schelde, gin

LEUVEN – PARK BELLE VUE

De omgeving rond het station van Leuven heeft de afgelopen jaren een grondige opknapbeurt gekregen. De zone tussen het station

HEIST-OP-DEN-BERG – ZWANENBERG

De Vlaamse Bouwmeester koos het team van MORGEN Architectuur en Atelier Ruimtelijk Advies voor het ontwerp en de uitvoering va

MORTSEL – OUDE GOD

Na de opening van de vernieuwde Parkschool, de kinderopvang en de nieuwe scoutslokalen, kreeg ook het stadspark Oude God een t

KORTRIJK – HOUTMARKT

De Houtmarkt vormt de schakel tussen twee aangrenzende stadsparken: het Begijnhofpark en ’t Plein. In het ontwerp werd de hi

KORTRIJK – MUZIEKCENTRUM

Het gebouw van de muziekacademie in Kortrijk werd gestript, herschikt en gerenoveerd. Ook de omgeving rondom werd aangepakt en

GENT – GANDA UPKOT

Na sloop van de oude molens en silos aan de Stropkaai te Gent werden drie afzonderlijke delen voor projectontwikkeling gecreë

MOERBEKE-WAAS – DE VLINDERDREEF

Basisschool De Vlinderdreef in Moerbeke is volledig vernieuwd. Naast de schoolgebouwen werd ook de volledige buitenruimte met

MECHELEN – ZANDPOORTVEST

Het ontwerp voor Zandpoortvest transformeert de bestaande parking in een aantrekkelijke publieke ruimte met als speerpunt het

MECHELEN – CAPUTSTEENPARK

De treurend ogende voormalige PIDPA-site (10.500 m²) transformeerde in een uniek spel- en belevingspark voor Mechelen. Het be

TURNHOUT – BEGIJNHOF

Het Begijnhof in Turnhout is als Unesco-werelderfgoed erkend. De geplande vernieuwing van de riolering was de uitgelezen kans

ZUIENKERKE – ZORGHOTEL

Domein Polderwind in Zuienkerke ligt naast een grote waterplas in een ruig natuurlandschap. In iedere richting zijn er mooie e

WIJNEGEM – CENTRUM

Het Marktplein van Wijnegem kon door enkele eenvoudige ingrepen toe te passen verdeeld worden in twee zones: een open verblijf

ANTWERPEN – STEDELIJK LYCEUM

De secundaire school “Stedelijk Lyceum Antwerpen”, vestiging Linkeroever, had nood aan een grondige vernieuwing van de spe

WETTEREN – AAN DE SCHELDE

Wetteren aan de Schelde is het vernieuwingsproject voor het verlaten bedrijventerrein (site De Witte) en een aantal aanpalende

KORTRIJK – SINT-AMANDSPLEIN

Overleie is een bloeiende volkse buurt in Kortrijk en heeft dankzij de heraanleg van het Sint-Amandsplein een boeiende openbar

MECHELEN – SINT-LIBERTUS

Het realiseren van een sociaal woonproject bij de Sint-Libertuskerk te Mechelen was de aanleiding om de omgeving rond de kerk

JETTE – KONING BOUDEWIJNPARK

Het Koning Boudewijnpark strekt zich weids uit in de vallei van de Molenbeek. Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de ver

ANTWERPEN – HARMONIEPARK

Stad Antwerpen wenste het 19de eeuwse landschapspark om te vormen tot een kwalitatief stadspark en een aantrekkelijk ontmoetin

EKEREN – KRISTUS KONINGPLEIN

Het Kristus Koningplein, aanvankelijk een parkeerterrein zonder groen en verblijfsmogelijkheden, werd heringericht als verbind

ANTWERPEN – GALGENWEELPARK

De natuurlijke uitstraling van het gebied vormt het uitgangspunt van dit park van 12 ha, aangevuld met ruimte voor waterbelevi

LEUVEN – SLUISSTRAAT / PARK

In de Vaartkom gaat heel wat aandacht uit naar groen om de leefkwaliteit in de buurt te versterken. Eén van de nieuwe groenge

SINT-JANS-MOLENBEEK – GEMEENTEPLAATS

De heraanleg van het plein kaderde in het wijkcontract Cinema – Belle-Vue.  Het betreft het eerste project in Brussel,

GENT – ROZEBROEKEN

Voor de renovatie was Park Rozebroeken een donker en gesloten gebied. De grenzen werden opengetrokken door een aantal groenbuf

MECHELEN – DOSSINKAZERNE

Vanuit de Dossinkazerne in Mechelen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan vijfentwintigduizend joden gedeporteerd. Om

GENK – KPC

In het Kinderpsychiatrisch Centrum Genk gaan zorg en architectuur hand in hand. Het gebouw werd met respect voor de omgeving i

GENK – C-MINE

Het plein van C-mine is een stedelijk plein met een culturele en recreatieve invulling. In de gebouwen rondom bevinden zich ee

JETTE – KARDINAAL MERCIERPLEIN

Daar waar het Kardinaal Mercierplein in Jette vroeger enkel een parking voor het station was, is het na de heraanleg een ontmo

INGELMUNSTER – DORPSKERNVERNIEUWING

Ingelmunster is in tweeën gedeeld door de Mandelvallei waardoor een echt centrum ontbrak. De twee helften hadden hun eigen re

TURNHOUT – GROTE MARKT

Uit de drie laureaten werd Stramien cvba – LandLAB – Atelier Ruimtelijk Advies met Suzanne Antico gekozen vanwege zijn tot

MECHELEN – SINT-KATELIJNESTRAAT

De openbare ruimte van de Sint Katelijnestraat was gefragmenteerd. De kruising met een aantal markante plekken kwam niet toch

MECHELEN – KORENMARKT

De Korenmarkt ligt op de zuidoever van de Dijle het vormt het centrale plein achter de Hoogstraat. De stedelijke ruimte in dit

ANTWERPEN – PARK SPOOR NOORD

Het voormalige rangeerstation “Antwerpen Dam” werd omgevormd tot een stedelijk landschapspark met sport- en ontspa

BRASSCHAAT – OFFICIERENWIJK

In de Officierenwijk werden in de jaren ‘20 woningen gebouwd voor de officieren van het de kazerne van Brasschaat. Na verkoo

MECHELEN – DE MELAAN

De Dijle had oorspronkelijk verschillende armen en bijrivieren die door verzanding verdwenen of versmalden tot kleine vlieten

RUISBROEK – DIENSTENZONE

De dienstenzones langs de E19 in Ruisbroek, zowel in de richting van Parijs als in de richting van Brussel, werden heringerich